SIGRAD 2001

Ett par viktiga områden för datorgrafik de närmaste åren blir simulerad/virtuell verklighet och datorspel. Vi kommer att få se en utveckling där vi bara är i början, trots att t.ex. spelindustrin redan är större än filmindustrin.

Årets SIGRAD-konferens handlar om tekniken bakom dessa områden. Vilka algoritmer, programvaror och utrustning behövs för att generera bilder i realtid?

Konferensen kommer att hållas tisdag 2001-11-27, kl 10-17 på Kungliga Tekniska Högskolan, sal Q1, Osquldas väg 10.

Global illumination demo
Program
9.00-10.00 Registrering
10.00-10.15 Välkommen, inledning
10.15-11.00 Tomas Akenine-Möller, Chalmers, Real-Time Soft Shadows on Curved Surfaces, artikel
11.00-11.30 Thomas Larsson, Mälardalens högskola, Algoritmer för kollisionsdetektion
11.30-12.00 Gustav Taxén, KTH, Spelhistorisk översikt
12.00-12.30 Robert Osfield, Project leader of the OpenScenegraph project OpenSceneGraph - An Open-source cross-plattform Toolkit for realtime graphics
12.30-13.40 Lunch
13.40-14.25 Dennis Saluäär, Volvo, Tillämpning av körsimulator/VR-teknik för produktutveckling inom förarplatsutformning
14.25-14.55 Anders Wallerman, Saab, Realtidsgrafik i Saabs flygsimulatorer
14.55-15.25 Kaffe
15.25-15.55 Mattias Widmark, Blueberry3D, Naturlig Terräng med Procedural Geometri i Realtid, artikel
15.55-16.35 Mark Ollila, Linköpings Universitet/Norrköping, Real Time Graphics from an Image Based Rendering/Procedural Rendering Perspective
16.35-16.55 Eskil Steenberg, Erfarenheter från Verseprojektet
16.55-17.00 Avslutning

Anmälningsformulär.  Avgift inkl lunch:

  • 500 kronor
  • 400 kronor för medlem (bli medlem) vid anmälan före 1 november
  • 100 kronor för studenter inkl lunch
  • 0 kronor för studenter utan lunch
Organisationskommitté:
Lars Kjelldahl, Anders Ynnerman, Kai-Mikael Jää-Aro och Anders Backman
Nyheter  |  Kalendarium  |  Artiklar  |  Diskussionsforum  |  Länkskafferi  |  Sök